Search for more Public Notices in your area
Planning

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(2A) LAND ADJACENT TO 204 BARRY ROAD, BARRY

Notice ID: NEW2297109

Notice effective from
6th January 2022 to 5th February 2022

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(2A) LAND ADJACENT TO 204 BARRY ROAD, BARRY Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to dispose of land adjacent to 204 Barry Road, Barry. A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/legal_notices

Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to: Estates Department, Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU or by email to strategicpropertyonevale@

valeofglamorgan.gov.uk

by no later than 27th January 2022.
Dated this 6th day of January 2022. D. Maries
Monitoring Officer / Head of Legal & Democratic Services
CYNGOR BRO MORGANNWG DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123(2A) TIR GERLLAW 204 BARRY ROAD, Y BARRI Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu gwaredu tir gerllaw 204 Barry Road, Y Barri.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/

our_council/legal_notices/Legal-Notices Mae'n rhaid gwneud unrhyw wrthwynebiadau i'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig a'u cyfeirioat:AdranYstadau,CyngorBroMorgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU neu drwy e-bost at strategicpropertyonevale @valeofglamorgan.

gov.uk

heb fod yn hwyrach na lonawr 27ain 2022. Dyddiad: 6ed lonawr 2022. D. Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd_

Attachments

NEW2297109.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices