Search for more Public Notices in your area
Planning

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A) LAND AT MYRTLE CLOSE, PENARTH

Notice ID: NEW2192725

Notice effective from
9th September 2021 to 9th October 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A) LAND AT MYRTLE CLOSE, PENARTH

Notice is hereby given that the Vale of Glamorgan Council intends to dispose of land adjacent to Oak Court older persons residential facility, Myrtle Close, Penarth having an area of approximately 1.04 hectares and which consists or is part of an open space. The purpose of the disposal is to deliver an older persons housing with care complex.
A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/legal_notices

.
Objections to the intended disposal must be made in writing, stating the grounds for such objection and addressed to: Housing Development Manager, Alps Depot, Alps, Quarry Road, Wenvoe, CF5 6AA or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

(Reference JSH/C13-1250) by no later than the close of business on 1 October 2021.
Dated: 9 September 2021
D. Maries
Monitoring Officer/Head of Legal and Democratic Services

CYNGOR BRO MORGANNG
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972
ADRAN 123 (2A) TIR YN CLOS MYRTLE, PENARTH
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu cael gwared ar dir ger cyfleuster preswyl pobl hyn Oak Court, Clos Myrtle, Penarth sydd ag ardal o oddeutu 1.04 hectar ac sydd ar hyn o bryd yn fan agored. Pwrpas y gwarediad yw darparu canolfan tai a gofal i bobl hyn.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/legal_notices

.
Rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau i'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig, gan nodi'r seiliau dros wrthwynebiad o'r fath a'u cyfeirio at: Rheolwr Datblygu Tai, Depo'r Alpau, Quarry Road, Gwenfd, CF5 6AA neu drwy e-bost at 

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

 (Cyfeirnod JSH/C13-1250) erbyn diwedd y busnes ar 1 Hydref 2021 fan bellaf.
Dyddiad: 9 Medi 2021
D. Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Attachments

NEW2192725.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices