Death Notices & Obituaries

Dr Denzil Davies

DR DAVIES DENZIL (Gynt o Feddygfa Ravenscourt, Y Barri) Yn heddychlon ar 30 Medi 2021 yn Ysbyty Athrofaol Cymru, bu farw Denzil yn 90 oed. Priod annwyl Beti Wyn am 64 mlynedd. tad ffyddlon i Helen a Paul, tad yng nghyfraith hoffus i Kim a Huw a thad-cu a hen dad-cu cariadus. Yn eu hiraeth fe fydd y teulu a ffrindiau yn hel atgofion amrhisiadwy. Bydd y gwasanaeth angladdol ddydd Mercher 20 Hydref yn Amlosgfa Caerdydd a Morgannwg, Y Barri am 1 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond rhoddion yn lle os dymunir i Ambiwlans Awyr Cymru.

176 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message