Death Notices & Obituaries

Cen Williams

WILLIAMS Cen (Cen Cartwn) Yn ddisymwth, yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd yn 74 mlwydd oed. Partner annwyl Carol a brawd, ewythr a ffrind hoff. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa y Barri a rhoddir i orffwys yng Ngwalchmai, Ynys Mon yn ddiweddarach. Derbynnir rhoddion tuag at Urdd Gobaith Cymru. Passed away suddenly at University of Wales Hospital Cardiff aged 74. Loving partner of Carol and fond brother, uncle and friend to many. Resting at A G Adams Funeralcare. A private family service to be held at Cardiff and Glamorgan Crematorium, Barry. He will be laid to rest at Gwalchmai, Anglesey. Donations in memory of Cen kindly received towards Urdd Gobaith Cymru.

290 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message